تعرفه خدمات تولید محتوا

پکیج های تولید محتوای فارسی

در صورت نیاز به قرار دادن محتواها در وب سایت توسط ما و انجام اقدامات اولیه سئو، 20 درصد مبلغ هر پکیج، به مبلغ کل اضافه می گردد

پکیج مبتدی

مناسب برای کسب و کارهای کوچک
تومان 5.300.000
 • 100 عدد محتوای اختصاصی
 • تعداد کلمات هر محتوا : 1000
 • تحویل کاملا برنامه ریزی شده
 • پیشنهاد کلمه کلیدی مرتبط : ندارد
 • آنالیز رقبا : ندارد
 • راهنمایی سئو : ندارد

پکیج اقتصادی

مناسب برای رشد سریع وب سایت
تومان 13.500.000
 • 250 عدد محتوای اختصاصی
 • تعداد کلمات هر محتوا : 1000
 • تحویل کاملا برنامه ریزی شده
 • پیشنهاد کلمه کلیدی مرتبط : دارد
 • آنالیز رقبا : دارد
 • راهنمایی سئو : ندارد

پکیج حرفه ای

مناسب برای پیشتازی از رقبای قدرتمند
تومان 28.500.000
 • 600 عدد محتوای اختصاصی
 • تعداد کلمات هر محتوا : 1000
 • تحویل کاملا برنامه ریزی شده
 • پیشنهاد کلمه کلیدی مرتبط : دارد
 • آنالیز رقبا : دارد
 • راهنمایی سئو : دارد

پکیج های تولید محتوای انگلیسی

در صورت نیاز به قرار دادن محتواها در وب سایت توسط ما و انجام اقدامات اولیه سئو، 30 درصد مبلغ هر پکیج، به مبلغ کل اضافه می گردد

پکیج مبتدی

مناسب برای کسب و کارهای کوچک
تومان 28.000.000
 • 200 عدد محتوای اختصاصی
 • تعداد کلمات هر محتوا : 1000
 • تحویل کاملا برنامه ریزی شده
 • پیشنهاد کلمه کلیدی مرتبط : ندارد
 • آنالیز رقبا : ندارد
 • راهنمایی سئو : ندارد

پکیج اقتصادی

مناسب برای رشد سریع وب سایت
تومان 63.000.000
 • 500 عدد محتوای اختصاصی
 • تعداد کلمات هر محتوا : 1000
 • تحویل کاملا برنامه ریزی شده
 • پیشنهاد کلمه کلیدی مرتبط : دارد
 • آنالیز رقبا : دارد
 • راهنمایی سئو : ندارد

پکیج حرفه ای

مناسب برای پیشتازی از رقبای قدرتمند
تومان 97.000.000
 • 800 عدد محتوای اختصاصی
 • تعداد کلمات هر محتوا : 1000
 • تحویل کاملا برنامه ریزی شده
 • پیشنهاد کلمه کلیدی مرتبط : دارد
 • آنالیز رقبا : دارد
 • راهنمایی سئو : دارد